torstai 20. marraskuuta 2014

20.11. Lapsen oikeuksien päivä

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää juhlitaan vuosittain, 20. marraskuuta kaikkialla maailmassa, YK:n lasten oikeuksien sopimuksen kunniaksi. Sopimus hyväksyttiin 25 vuotta sitten 20.11.1989 YK:n yleiskokouksessa. Lapsen oikeuksien sopimus on alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, jonka tärkein tehtävä on taata kaikille lapsille tasa-arvoon, terveyteen, turvallisuuteen ja koulunkäyntiin liittyvät perusoikeudet. 

Kansainvälisesti lapsen oikeuksien päivää vietetään vaihtuvilla teemoilla ja tänä vuonna 2014 juhlapäivän teemana on "lapsen oikeus leikkiin". 

”Kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus yhteiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä leikkiin ja harrastamiseen. Kaikki lapset ovat ensisijaisesti lapsia.”

Lapsen oikeuksien sopimusta edelsi 20.11.1959 hyväksytty Lapsen oikeuksien julistus, joka oli yleisluontoinen, eikä sitonut valtioita oikeudellisesti. Uuden sopimuksen myötä valtioiden vastuulla on toteuttaa, että lapset saavat kasvaa ja käydä koulua terveenä, pelkäämättä väkivaltaa ja riistoa. Sopimuksen neljä periaatetta ovat syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus elämään  ja kehittymiseen sekä lapsen näkemyksen kunnioittaminen. Maailman muuttumisen myötä alkuperäiseen sopimukseen on lisätty kolme lisäpöytäkirjaa, koskien lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin, lapsikauppaa ja lapsen hyväksikäyttämistä prostituutiossa ja pornografiassa sekä valitusoikeutta. YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo sopimuksen noudattamista ja maat raportoivat komitealle viiden vuoden välein, miten lapsen oikeudet ja hyvinvointi ovat kehittyneet. Lapsen oikeuksien sopimus on yksi laajimmista YK:n sopimuksista, sen on ratifioinut eli sopimuksen on hyväksynyt sitovasti 193 maata. Vain kolme valtiota Etelä-Sudan, Somalia ja Yhdysvallat ovat sopimuksen ulkopuolella. Suomessa sopimus allekirjoitettiin vuonna 1991 ja kalenterissa lapsen oikeuksien päivä on ollut vuodesta 2002 lähtien. 
Suomessa lapsen oikeuksien päivä ei ole vakiintunut liputuspäivä vaan vuodesta 2013, se on ollut suositeltu liputuspäivä. Suomen Unicef haastaa kaikki Liputa-kampanjalla, nostamaan 20.11. lipun salkoon, jotta päivästä saataisiin Suomeen vakiintunut liputuspäivä.   

Suomen Unicef myötää vuosittain lapsen oikeuksien vaikuttaja- tunnustuksen ja tänä vuonna 2014 tunnustuksen sai kaikki maan kirjastot. 

Lähde: Suomen Unicef

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mahtavaa että löysit sivuilleni!
Jätäthän kommentin käynnistäsi, luen niitä mielelläni.