tiistai 25. marraskuuta 2014

25.11 Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä

Tänään vietetään kansainvälisesti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää (International Day for the Elimination of Violence against Women), joka samalla avaa 25.11-2.12 välisellä ajalla vietettävän väkivallattoman viikon. Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusrikos ja elinaikanaan 70% kaikista maailman naisista joutuu väkivallan uhriksi.

Väkivallaton viikko on maailmanlaajuinen NNKY:n eli Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen (engl. YWCA) järjestämä teemaviikko, joka vastustaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Väkivallattomalla viikolla on vuosittain eri teemoja ja tänä vuonna (2014) Suomessa teemana on tyttöjen pakkoavioliitto. Väkivallattomalla viikolla vietetään myös, Maailman aids päivää 1.12 ja 2.12 vietetään NNKY:n Unelmapäivää, jolloin on lupa unelmoida sekä kokea onnen tunteita.

Väkivallaton viikko lähti liikkeelle Pohjois-Amerikan NNKY-liikkeen toimesta vuonna 1995. Maailmanlaajuinen NNKY-liike vastustaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja edistää tyttöjen ja nuorten naisten oikeutta koulutukseen, sukupuolten välistä tasa-arvoa, tehokasta hiv ja aids -valistusta ja hoitoa. Viikon tarkoituksena on tukea  väkivallattomuuden kulttuuria ja löytää väkivallattomia ratkaisuja lähiympäristössä ja yhteiskunnassa. Suomessa väkivallatonta viikkoa vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997.


"Riko hiljaisuus. Kun näet naisia ja tyttöjä vastaan kohdistuvaa väkivaltaa, 
älä pysy sivussa. Toimi." 

- Ban Ki-moon, YK:n pääsihteeri -


Ohessa katkelmia Suomen NNKY-liiton, Väkivallattoman viikon, Tyttöjen pakkoavioliitot informaatiosta, jonka teksit ovat toimittaneet Marjo Poikela ja Anne Lagerstedt. 
Pakkoavioliitto 


”Pakkoavioliitto määritellään liitoksi, jota toinen tai molemmat osapuolet vastustavat. Se on tavallisesti vanhempien tai suvun järjestämä, ja puoliso usein sukulainen tai perhetuttava.”

Vuosittain noin 14 miljoonaa alle 18-vuotiasta tyttöä avioituu eli joka toinen sekunti yksi alaikäinen tyttö päätyy avioliittoon. Moni näistä tytöistä ei ole toivonut avioliittoa, eikä ole saanut itse valita puolisoaan vaan kyseessä on perheen järjestämä pakkoavioliitto. Lapsiavioliitot ovat väkivaltaa ja sen nuorimmat pakkoavioliiton uhrit ovat jopa alle 10-vuotiaita. 

”Lapsiavioliitto on väkivaltaa, jonka seuraukset ovat koko elämän mittaisia. Lapsimorsian ei voi kieltäytyä sukupuoliyhteydestä tai vaatia ehkäisyä. Tästä syystä lapsimorsiamet saavat usein sukupuolitaudin, kuten HIV:n, ja heistä tulee äitejä liian nuorina.”

”10–14-vuotias tyttö kuolee raskauden aiheuttamiin ongelmiin viisi kertaa aikuista naista todennäköisemmin. Raskauteen ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot ovatkin kehitysmaissa alle 20-vuotiaiden tyttöjen yleisin kuolinsyy. Lisäksi avioliitto ja lapsen saaminen alaikäisenä johtaa yleensä tytön koulunkäynnin päättymiseen ja koko yhteisön kehittyminen pysähtyy taas yhden sukupolven ajaksi.”

Pakkoavioliittoja puolustellaan usein  sillä että halutaan turvata tyttären tulevaisuus, naittamalla hänen varakkaammalle vanhemmalle miehelle. Usein syyt ovat taloudellisia, sillä tyttölapset ovat perheelleen monesti taakkoja Afrikan ja Aasian maissa. Perheen muita syitä pakkoavioliitolle saattaa olla perheen kunnian säilyminen, oleskeluluvan tai kansalaisuuden varmistaminen ulkomailta tulevalle henkilölle. 

”Pakkoavioliittoon voidaan painostaa fyysisen ja/tai henkisen väkivallan avulla. Varoittavina esimerkkeinä saatetaan käyttää yhteisön jäsentä, joka on suljettu yhteisön ulkopuolelle hänen ilmoitettuaan pakkoavioliitosta tai sen uhkasta poliisille. Joissain tapauksissa vanhemmat eivät ilmaise selkeästi pakottamista, mutta se selviää tilanteen kokonaiskuvasta.”

Pakkoavioliitto voi koskea lapsia tai aikuisia naisia. Eniten pakkoavioliittoja solmitaan Aasian, Afrikan ja Lähi-Idän maissa, mutta myös länsimaista lähetetään lapsia lähetetään ulkomaille avioitumistarkoituksessa.

”Teinityttöjä ja nuoria naisia lähetetään pois Suomesta jo järjestetyn avioliiton vuoksi tai jotta matkan aikana heille löytyisi sopiva aviopuoliso. Joissain tapauksissa on epäilty, että tyttöä on painostettu tai hänet on pakotettu avioon, vaikka tiedetään, että hän on suostunut avioliittoon ainakin näennäisesti. Ulkomaille avioon lähettämisen motiivit ovat yleensä nuorten heräävä seksuaalisuus ja ajatus Suomesta liian liberaalina maana.”

”Nuoret maahanmuuttajatytöt saattavatkin pelätä lähettämistä tai lomamatkoja entiseen kotimaahansa. Avioliitto saattaa olla myös kulissi pakkotyölle, seksikaupalle tai muulle hyväksikäytölle.”

”Jokainen pakkoavioliitto on kuitenkin väärin ja vastoin ihmisen oikeutta vapaaseen tahtoon.”


Lasten pakkoavioliiton eri muotoja:Lapsivaimo / nuori vaimo
Vanhemmat päättävät naittaa alaikäisen tyttärensä huomattavasti vanhemman miehen kanssa. Ratkaisun keskeisenä vaikuttimena ovat taloudelliset tekijät. Joissakin tapauksissa kunniansa menettänyt nuori nainen naitetaan vanhemman miehen kanssa, jotta kunnian voisi ”palauttaa”.


Toinen vaimo
Perhe saattaa taloudellisesta syistä naittaa tyttärensä myös miehelle, jolla on jo vaimo. Maissa, joissa polygamia ei ole sallittua, jää toinen vaimo vaille virallista statusta ja turvaa. Esimerkiksi Lähi-idässä toisen vaimon synnyttämät lapset kirjataan ensimmäisen vaimon nimiin.


Lapsena kihlatut
Perheet saattavat päättää keskenään jopa muutaman kuukauden ikäisten lastensa osalta siitä, että nämä avioituvat keskenään kasvettuaan. Päätöksen taustalla vaikuttaa ideologinen ajatus sopimuksen pitämisen merkityksellisyydestä – sovitusta pidetään kiinni kahdenkymmenen vuodenkin päästä.


Bertel – vaihtokauppa
Tytöt naitetaan ristiin. Kahdesta perheestä naitetaan tytär vastapuolena olevan perheen pojan kanssa. Täten neljän ihmisen avioliitto on sidottu toisiinsa. Kaikki, mitä toiselle vaimolle tehdään tai tapahtuu, täytyy toteutua myös toisen vaimon kohdalla – mukaan lukien väkivaltaisuuden, taloudellisen riiston tai avioeron. Bertel-avioliittomuotoa käytetään myös silloin, kun miehen perheellä ei ole varaa maksaa morsiusrahoja. Perhe antaa morsiusrahojen sijaan tyttärensä ns. maksuksi.

Pakkoavioliitoksi voidaan nähdä myös tilanteet, joissa raiskattu nainen pakotetaan avioitumaan raiskaajansa kanssa kunniansäilyttämisen nimissä.Järjestetty avioliitto


Järjestetyllä avioliitolla tarkoitetaan tilannetta, jossa vanhemmat, sukulaiset tai tuttavat esittävät tytölle vaihtoehtoja sulhasesta, mutta jossa tyttö saa päättää kenen kanssa hän avioituu tai avioituuko hän ylipäätään. Järjestetyt avioliitot perustuvat vapaaehtoisuuteen, ja niillä on pitkällinen historia monessa kulttuurissa. Puolisoiden vapaaehtoisesti solmimat järjestetyt avioliitot ovat laillisia.”

Järjestetyt avioliitot saattavat myös täyttää pakkoavioliiton piirteitä. Köyhien olosuhteiden vuoksi tytär voi joutua vastentahtoisesti valitsemaan puutteessa elämisen sijasta avioitumisen tai nuori kokee perheen vastustamisen liian vaikeaksi ja avioituu vaikka ei haluaisikaan naimisiin.   
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mahtavaa että löysit sivuilleni!
Jätäthän kommentin käynnistäsi, luen niitä mielelläni.